Ang mga tunel nga gikalot sa higanteng mga paleo-hayop nga nakit-an sa Brazil

Pakigbahin link:

Tan-awa:
Ang mga blackbird nga pula og pako mas gamay kaysa asul nga mga jay, apan kanunay nagadaog sa panagsangka.

Idugang sa usa ka comment