Өвлийн ачааны машин.

Холбоосыг хуваалцах:

Хар:
Crazyflie Miniature Drone Flock

сэтгэгдэл нэмэх