Багамын арлын далайн гүний оршин суугчид

Холбоосыг хуваалцах:

Хар:
Нэгэн цагт эдгээр аваргууд далай тэнгисийн гадаргууг хагалжээ. Одоо далайн хөндийн архитектурын нэг хэсэг юм

сэтгэгдэл нэмэх