Хуучин компьютерууд маш хатуу байдаг

Холбоосыг хуваалцах:

Хар:
Мангро ойд нам гүм тайван өдөр

сэтгэгдэл нэмэх