Hòa bình, con người, khoa học, sáng tạo, công nghệ và hơn thế nữa

 

Chào mừng bạn đến với từ điển bách khoa toàn thư quốc tế về các bản dịch thần kinh.

Ở đây bạn có thể: 1. PKể về dự án web, nhóm, kênh YouTube hoặc trang xã hội của bạn. Cho phép một liên kết.

2. Nhận 103 bản dịch thần kinh cho mỗi bài đăng của bạn sang các ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới!

3... Trong nhận xét của các nhóm Vkontakte của chúng tôi đây (400k +) và đây (200k +), như trên trang web, bạn có thể viết thay mặt cho cộng đồng của họ hoặc sử dụng chữ ký với một đường phân chia. 

 

 

 

 

Chia sẻ đường link:

Thêm một lời nhận xét